O nás

V současnosti má společnost 17 stálých  zaměstnanců či spolupracujících advokátů. Náš stávající tým advokátů, advokátních koncipientů, odborných pracovníků, praktikantů a asistentek pracuje velmi flexibilně a s vysokým nasazením s cílem dosáhnout maximální spokojenosti klientů, přičemž všichni jsou zavázáni dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb. zákona o advokacii v platném znění k rozsáhlé povinnosti mlčenlivosti, což plně dodržují.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, správního práva, práva cenných papírů, konkursního práva, práva k nemovitostem, bytového a stavebního práva, práva duševního vlastnictví. Velká část naší činnosti spočívá v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních, u soudů pak včetně řízení před soudem Ústavním, jakož i zpracování příslušných podání nutných pro řízení před evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Samostatnou skupinou kanceláře tvoří specialisté na exekuční právo a exekuční řízení a dále na veřejné zakázky.

 

Tým Bezpečné Úschovy

panisladkova

Mgr. Iva Sládková

Mgr. Peter Formánek

Mgr. Petr Bílý

Yvetta Čechová