Ceník

Doprovodné úkony

 

Vyplnění formuláře k dani z převodu nemovitostí a podání návrhu 2 500 Kč +DPH
Zajištění znaleckého posudku (možnost výběru znalce prodávajícím)
Prodej ready-made společnosti pro nákup nemovitosti 25 000 Kč celkem
Zastupování v dědických či dalších řízeních nutných pro zápis nemovitostí do příslušného katastru nemovitosti dohodou dle daného případu
Zápis nemovitosti do katastru nemovitostí (např. při vypořádání SJM apod.) 1500 Kč + DPH
Sepsání návrhu na uplatnění předkupního práva 1000 Kč + DPH
Sepsání zprostředkovatelské / rezervační smlouvy 1500 Kč + DPH
Revize zprostředkovatelské / rezervační smlouvy 1500 Kč + DPH
Zastupování v soudních řízeních týkajících se nemovitostí dohodou dle daného případu
Sepsání nájemní smlouvy, smlouvy o půjčce , zástavní smlouvy, smlouvy o věcném břemeni apod. 1500 Kč + DPH
Zastupování v řízeních před exekutory dohodou dle daného případu
Vyhotovení prohlášení vlastníka o vymezní jednotek v budově dohodou dle počtu bytových jednotek případu
Další služby dle požadavku (hotové výdaje kolky a správní poplatky budou přeúčtovány) dohodou dle daného případu