dolar

Ochrana finančních prostředků

Podstatou advokátní úschovy peněz Advokát – Klient je výlučně vztah mezi Advokátem a Klientem. Smlouva o advokátní úschově peněz je tak uzavírána v písemné formě pouze mezi Advokátem a Klientem, tedy bez účasti třetí osoby

stit

Jistota smluvního vztahu

Advokátní úschova dává všem účastníkům smluvního vztahu jistotu, že smluvní strana povinná k finančnímu plnění předmětnými finančními prostředky skutečně disponuje a druhá smluvní strana finanční plnění po splnění své smluvní povinnosti skutečně obdrží

ruce

Písemná smlouva a povinnosti uschovatele

Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti uschovatele – advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.

chram

Zvláštní úschovní bankovní účty

Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta , zcela oddělené i od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy